Flow POS + BackOffice

Program Flow POS stanowi samodzielny program sprzedaży kelnerskiej i barmańskiej na ekranach dotykowych. Powstał w celu wyeliminowania ograniczeń funkcjonalnych, jakie stwarzało posługiwanie się na stanowisku kelnerskim/barmańskim kasą fiskalną.

Aplikacja sprzedażowa jest ważnym elementem w procesie sprawnego gospodarowania, kontroli, obsługi i rozliczeń w gastronomii.
FLOW można skonfigurować do sprzedaży restauracyjnej, barowej lub sklepowej, w ramach jednej instalacji na terminalach dotykowych POS oraz tabletach i smartphonach z systemem Android.

Program BackOffcie prowadzi gospodarkę magazynową firmy w oparciu o dokumenty magazynowe oraz sprzedaż zrealizowaną na stanowiskach kelnerskich.
BakcOffice umożliwia także zarządzenia produktami sprzedaży, surowcami oraz użytkowaniami. Jedną z ważniejszych funkcji jest możliwość szybkiego generowania raportów sprzedażowych i magazynowych, co pozwala nam na sprawną kontrolę obiektu.

Mhotel 

System hotelowy Mhotel dzięki swojej niezawodności, uniwersalności i modułowości, znajduje szerokie zastosowanie w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych i sanatoriach. System z powodzeniem może być stosowany zarówno w małych, jak i dużych obiektach. Pomimo że program zawiera bogaty pakiet funkcji charakteryzuje się łatwością obsługi.

Przy wdrażaniu oprogramowania nie są wymagane długie, czasochłonne i kosztowne szkolenia. Współpraca pomiędzy użytkownikiem i programem realizowana jest za pośrednictwem kolorowych ikon, czytelnych przycisków oraz logicznie powiązanych okien. System może pracować w lokalnej sieci komputerowej i być użytkowany jednocześnie przez wielu operatorów: recepcjonistów, kadrę managerską, księgowość, dział marketingu.

Program hotelowy Mhotel współpracuje z szeroką gamą urządzeń i systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, automatyzując i upraszczając codziennie wykonywane zadań. Komunikacja obejmuje między innymi  drukarki fiskalne, systemy zamków hotelowych oraz systemy gastronomiczne.